Hem Kontakt

 

 

 

 

SPECIALKLUBBEN FÖR SHIH TZU

 

Rasstandard Shih-tzu 2004-10-05

Ursprungsland/hemland: Tibet/Storbritannien

Användningsområde: Sällskapshund

FCI-Klassifikation: Grupp 9. sektion 5

 

Bakgrundsförhållande: Shih tzu är en av de fyra raser som räknar Tibet som sitt ur­sprungsland. Rasen härstammar från de apsos, som sändes från Tibet till Kina som högt skattade gåvor till det kejserliga hovet. Man kan på goda grunder förmoda att dessa små hundar, om än till ytterlighet övervakade och skyddade, förmådde beblanda sig med Kinas egen tempelhund, pekingesen. Tibets småhundar användes som andebesvärjare och som lyckobringande talismaner, men också till mera prosaiska ändamål som att vara en del i begravningsceremonierna. Shih-tzun utvecklades under århundraden i Tibet och Kina och "upptäcktes" för västvärlden så sent som 1930, då den första importen av rasen skedde från Peking till England. Ungefär samtidigt kom rasen till Skandinavien.

 

Helhetsintryck: Shih-tzu är en stadigt byggd hund, rikligt bepälsad med avgjort stolt hållning och med ett (p.g.a. pälsens sätt att växa) Kryssantemumliknande ansikte.

 

Uppförande/karaktär: Shih tzu är intelligent, livlig och alert, vänlig och självständig.

 

Huvud: Huvudet skall vara brett och runt, med ögonen placerade långt ifrån varandra.

 

Stop: Stopet skall vara tydligt markerat.

 

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart, men mörkt leverfärgad på leverfärgade hundar eller hundar med leverfärgade tecken. Näsborrarna skall vara vidöppna. Knipta näsborrar är absolut inte önskvärt.

 

Nosparti: Nospartiet skall vara av god bredd, kort och fyrkantigt, med horisontell eller något uppåtriktad, behårad nosrygg, som inte får vara rynkig. Nedåtlutande nosrygg är högst oönskat. Nostryffelns översida skall ligga i linje med, eller något under nedre ögonkanten. Noslängden skall vara ungefär 2,5 cm, mätt från. nosspetsen till det markerade stopet. Pigmenteringen på nospartiet skall vara så jämn som möjligt.

 

Läppar: Läpparna skall vara väl tillslutna.

 

Käkar/tänder: Käkarna skall vara breda, med ett lätt underbett eller tångbett.

 

Ögon: Ögonen skall vara placerade brett isär. De skall vara stora, mörka och runda, men inte utstående. Uttrycket skall vara varmt. Hos leverfärgade hundar eller hundar med leverfärgade tecken år ljusare ögon tillåtna. Ögonvitorna får inte synas.

 

Öron: Öronen skall vara ansatta något nedanför hjässans högsta punkt. De skall vara stora, långa och bäras hängande. Öronen skall vara så rikligt pälsbeklädda att de ser ut att blanda sig med pälsen på halsen.

 

Hals: Halsen skall vara välproportionerad och vackert välvd. Den skall vara av tillräcklig längd för att bära huvudet stolt.

 

Kropp: Avståndet mellan mankhöjd och svansroten skall vara större än mankhöjden.

 

Rygg: Ryggen skall vara plan.

 

Ländrygg: Ländpartiet skall vara kort och kraftigt.

 

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara bred och djup och väl nedsänkt mellan frambenen.

 

Svans: Svansen skall vara högt ansatt, glatt buren i en båge över ryggen samt rikligt hårbeklädd. Den skall bäras ungefär i jämnhöjd med huvudet för att ge en balanserad överlinje.

 

Extremiteter: Genom sin hårrikedom verkar benen kraftiga.

 

Framställ: Frambenen skall vara korta och så raka som möjligt. De skall ha kraftig benstomme och god muskulatur.

 

Skulderblad: Skuldrorna skall vara strama med väl tillbakalagda skulderblad.

 

Framtassar: Framtassarna skall vara runda och fasta med tjocka trampdynor. De skall tack vare sin hårrikedom verka stora.

 

Bakställ: Benen skall bakifrån sett vara parallella.

 

Lår: Låren skall vara väl rundade och muskulösa.

 

Baktassar: Baktassar som framtassar.

 

Rörelser: Rörelserna skall vara stolta och jämnt flytande. Frambenen skall sträckas väl framåt. Bakbenen skall ha ett kraftigt påskjut, varvid hela trampdynan skall synas.

 

Päls: Pälsstruktur: Pälsen skall vara lång och tät med god underull. Den får vara lätt vågig men inte lockig. Det rekommenderas starkt att håret på huvudet såtts upp. Håret på huvudet skall vara långt och falla ner över ögonen. Mustaschen skall vara välutvecklad och kindskägget rikligt. Håret på nosen skall växa uppåt och ge huvudet ett krysantemliknande utseende.

 

Färg: Alla färger är tillåtna. Hos flerfärgade hundar är det mycket önskvärt med vit bläs i pannan och vit svansspets.

 

Storlek/vikt: Mankhöjd: Mankhöjden får inte överstiga 26,7 cm.

 

Typ och raskaraktär är av största betydelse och får under inga omständigheter offras för enbart storlek.

 

Vikt: 4,5 - 8,2 kg. idealvikt 4,5 - 7,3 kg.

 

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål­lande till graden av avvikelse.

 

Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har

anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

 

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara: fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Hem